Dostluk(Amity) | Black Desert Türkiye | Black Desert Online |

Black Desert Online, Black Desert Türkiye için hazırlanmış Black Desert Rehber'lerimiz
Ara
06

Dostluk(Amity)

İLETİŞİM/KONUŞMA TEMELLERİ

DOSTLUK(Amity)

Her NPC(oyuncu olmayan karakter) dostluk adı verilen, seni nasıl sevdiklerini ölçmek için kullanılan bir ölçüye sahiptir.
Dostluğu, öncelikle onlarla enerjiye mal olan bir konuşma yaparak kazanırsınız. Buna ek olarak F1 üzerinden onlarla ‘’selamla’’ yaparak kazanabilirsiniz, ancak enerji açısından bu pek verimli olmayabilir.Enerji rehberimizi incelemek için tıklayın 

NPC’ lerle dostluğunuzu yükseltmek sizi ödüllendirir. NPC’ ler bilgi paylaşacak, ek konuşmalar yapacak, size yeni görevler verecek ve hatta kendi dükkanlarından size özel hediye sunacaklardır. Her bir NPC için dostluğunuzun durumunu görmek için onlarla etkileşim kurun ve sol alttaki dostluk ilerlemesine bakın. Black Desert Türkiye de Belli bir dostluk seviyesine ulaştığınızda, satın alacağınız eşyalar için, satın alma yaptığınızda dostluğu yitirebileceğiniz hususuna dikkat edin.

bdo-conversation-amity-guidebdo-conversation-amity-guide-2

BİLGİ

Black Desert Türkiye de Bir NPC ile görüşme yapmak, diğer NPC’ lerle etkileşim kurarak, çetelerin öldürülmesiyle vb elde edilen bilgileri gerektirir. Her NPC’nin ilgilendiği belirli bir bilgi alanı vardır ve onlar sizinle sadece bu alanlarda (genellikle 5 adet, kendi alanlarına bağlı) karşılaşırlarsa konuşacaklardır. Onlarla iletişime girdiğinizde, ilgilendikleri bilgi alanlarını görebilirsiniz.
Aşağıdaki örneğe bakacak olursak bir NPC Serendia Macera Jurnali 2 ile ilgileniyor. Eğer bu konuda yeterli bilgi başlığınız yoksa iletişim butonu soluk gri olacaktır.

bdo-conversation-amity-guide-3bdo-conversation-amity-guide-4

Energy-ENERJİ

Black Desert Türkiye de İletişim(sohbet) kurmak enerji gerektirir. Genelde bu işlem başlarda konuşma başına 2 enerji gerektirir. Ancak NPC ile daha fazla dostluk kazanırsanız bu maliyet artar. İletişim butonu size konuşma için gereken enerji ve sahip olduğunuz total(tüm) enerji miktarını size gösterecektir. Aşağıdaki örnekte konuşma başına 2 enerji harcanıyor ve toplam kullanabileceğim 63 enerji var. Üç dakikada bir 1 enerji kazanırsınız ve arama(questing) yoluyla enerjinizi maksimum arttırabilirsiniz.

bdo-conversation-amity-guide-5

SOHBET MİNİ OYUNU

 TEKNİK

Sohbet Mini oyununda dostluk kazanmak hem kafa karıştırıcı tasarım hem de kötü yerelleştirme ile çok kafa karıştırıcı olabilir.

İLGİ SEVİYESİ/İLGİ ALANI ETKİSİ

Black Desert Türkiye de İlgi alanı etkisi, konuştuğunuz NPC’ nin ilgi seviyesi (bu örnekte Siuta) ve ilgi alanı dairesinde seçmiş olduğunuz Bilgi’nin ilgi düzeyinin (bu örnekte Lara) karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
Bu, bilginin ilgi seviyesini, NPC’nin ilgi düzeyi üzerinden bölerek hesaplandığı basit bir yüzdedir.

 • Lara, seçtiğiniz bilgi, 19. Seviye ilgiye sahip
  Situa, konuştuğunuz NPC, 31. Seviye ilgiye sahip
  19/31 = 0.61 yada %61

bdo-conversation-amity-guide-6

Bilginin ilgi seviyesi, konuştuğunuz NPC’nin ilgi seviyesinden yüksekse, ilgi alanının etkisi her zaman %100 olacaktır.
İlgi alanı etkisi, seçtiğiniz bilginin NPC üzerinde etkisi olup olmamasını tanımlar. Eğer mavi gülen suratınız varsa başardınız demektir. Eğer somurtan gri suratınız varsa başarısız olduğunuz anlamına gelir. İlgi alnı etkisnin yüzdesi hangi yüzü alacağınızı belirler

bdo-conversation-amity-guide-7

Black Desert Türkiye de Ayrıca ilgi alanı etkisinin bir bilgiden bir sonrakine taşınabileceğini unutmayın. Mesela; eğer Zodiac İşaretinde ilgi alanı etkisi %100 olan bir bilgiyi, ilgi alanı etkisi %30 olan bir bilginin öncesine koyarsanız, o %30’luk bilgi, %30’luk bilginin %100’lük bilginin önüne koyduğunuzda başarılı olmak ihtimali daha yüksek olacaktır.
Dikkat çekilmesi gereken en son şey, konuşmalar arasında NPC’nin ilgi düzeyinin değişebileceğidir. Bu, genellikle bir ilgi düzeyi 31, bir sonraki konuşmada ilgi düzeyi 34 gibi küçük bir aralıktır. Bu çok küçük bir RNG faktörüdür. Bilginin ilgi düzeyi değişmeden kalır.

YARDIM/İLGİ ALANI

Buradaki ilgi alanı terimi, kafa karıştırıcıdır, çünkü yukarıda bahsedilen İlgi alanı düzeyi ve İlgi alnı etkisi ile alakası yoktur. Aksine iki yardım arasındaki farktır. İlgi, Bilgi yardımı-NPC yardımı tarafından hesaplanır. Yani yukarıdaki Situa/Lara örneğine tekrar bakacak olursak;

Lara, seçtiğiniz bilgi 45-40 yardıma sahip
Situa, seçtiğiniz NPC 25 yardıma sahip
(45-40 )- 25= 20-25, bu Bilginin ilgi alanıdır. Bu, konuşmaya dahil edilecek rasgele sayı aralığıdır.

bdo-conversation-amity-guide-8

Birikmiş Yardım Seviyesi(BYS)/Maksimum Yardım Seviyesi(MYS)

Black Desert Türkiye de Artık İlgi alanı seviyesini, İlgi alanı etkisini, yardım ve ilgi alanını biliyorsunuz. Şimdi birikmiş yardım seviyesi ve maksimum yardım seviyesine göz atma zamanı. Bunu yaparken, bir örnek sohbete ihtiyacımız var ve aşağıdaki formülü aklımızda tutmalıyız.

 • Maksimum Yardım Seviyesi= Önceki MYS + geçerli ilgi alanı silindiri
 • Birikmiş Yardım Seviyesi= Önceki BYS + geçerli MYS

5 Bilgiyi aşağıdaki sıra ile seçeceğiz.

 • Dora Fonti: 8-11 İlgi alanı
 • Lara : 20-25 ilgi alanı
 • Joel: 5-15 ilgi alanı
 • Vangelas: 0-0 ilgi alanı
 • Melissa Brady: 15-17 ilgi alanı

TABLO

Turn 1 2 3 4 5
Knowledge Dora Lara Joel Vangelas Melissa
Roll 9 22 5 1 16
MFL 9 31 36 37 53
AFL 9 40 76 113 166

Dora: Dora 8-11 ilgi alanı aralığına sahip, bu konuşmada ilgi alanının 9’u yuvarlanmış. Maksimum Yardım Seviyesi bu nedenle 0+9=9’dur.(Bu ekran görüntüsünde 0 olarak gösterilir çünkü MYS daima Bilgini’nin bir adım arkasında hesaplanır, bu da bunu kafa karıştırıcı yapar.)
Birikmiş Yardım Seviyesi şu şekilde hesaplanır: Önceki BYS+ MYS= 0+9.

bdo-conversation-amity-guide-9

Lara: Lara 20-25 ilgi alanı aralığına sahip, bu konuşmada ilgi alanının 22’si yuvarlanmış. (Yuvarlanan numaraları göremezsiniz ancak ancak bunu BYS ve MYS’ inden çıkarabilirsiniz). MYS bu nedenle 9+22=31’dir. BYS ise 9+31=40’tır.

bdo-conversation-amity-guide-10

Joel: Joel 5-15 ilgi aralığına sahip, bu konuşmada ilgi alanının 5’i yuvarlanmış. MYS bu nedenle 31+5=36’dır. BYS bu yüzden 40+36=76’dır.

bdo-conversation-amity-guide-12

Vangelas: Vangelas NPC’ninkinden daha düşük bir Yardım sahibi olduğu için 0-0 ilgi alanı aralığına sahip. Bu özel bir durumdur ve burda bilgi her zaman 1 yuvarlanır. MYS bu nedenle 36+1=37’dir. BYS bu yüzden 76+ 37=113’tür.

bdo-conversation-amity-guide-13

Melissa: Melissa 15-17 ilgi aralığına sahip, bu konuşmada ilgi alanının 16’sı yuvarlanmış. MYS 37+16=53’tür. BYS 113+53=166’dır. MYS’nin bir adım geride kaldığını göstermek için, konuşma mini oyun bitmeden önce ekran görüntüsündeki MYS’in 37’den 53’e atladığına dikkat edin.

bdo-conversation-amity-guide-14bdo-conversation-amity-guide-15

BYS/MYS ‘İNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEK

Yukarıdaki örnek, takip etmeniz gereken birçok şey olduğundan, ilk kez uyguladığınızda kafa karıştırıcı olabilir. Bunu kolaylaştırmak için, işte basitleştirilmiş bir örnek.
Konuşmanın dört bilgi yeri olduğunu varsayalım, yani 4 silindir. 4 silindirinde ilgi alanı etkisi başarısı var.
Bilgi 1: Bilgi 1 ilgi alanı için 9’luk bir sayı alır. Sizin MYS= Önceki MYS+ Güncel ilgi Alanı= 0+9=9 BYS ise= Önceki BYS+ Güncel MYS yani: 0+9=9 yeniden.
İlgi:9 MYS:9 BYS:9

Bilgi 2: Bilgi 2 ilgi alanı için 10’luk bir sayı alır. MYS’niz = önceki MYS+ güncel ilgi alanı= 9+10=19’ dur.
BYS: Önceki BYS+ Güncel MYS= 9+19=28’dir. İlgi:10 MYS:19 BYS:28

Bilgi 3: Bilgi 3 ilgi alanı için 8’lik bir sayı alır. MYS: 19+ 8=27’dir. BYS: 28+ 27=55’tir.
Bilgi 4: İlgi: 4 MYS: 27+4=31 BYS: 55+31=86

BYS ve MYS’ ini görüntüleme yöntemine baktığınızda kafa karıştırıcı olan şey, İlgi Alanı numaralarını (BYS ve MYS’i ne dayanarak çıkarmak zorunda olduğunuz) size söylememesi ve MYS daima 1 turda geride kalıyor olması.

Black Desert Türkiye deİLGİ ALANI ETKİSİ YETERSİZLİĞİ

BYS ve MYS’yi bildiğinize göre, İlgi Alanı Etkisi Yetersizliğinin etkisi hakkında konuşalım. İlgi Alanı Etkisi, sizin MYS’nizi sıfırlar, bu nedenle BYS’niz, önceki Bilgi ile aynı kalır ve MYS’niz 0’dır. Bir örneğe göz atalım.
5 Bilgiyi aşağıdaki sıra ile seçeceğiz.

 • Dora Fonti: 8-11 İlgi, %77 İlgi Alanı Etkisi
 • Flaviano: 19-22 İlgi, 3% İlgi Alanı Etkisi
 • Siuta: 15-17 İlgi, 100% İlgi Alanı Etkisi
 • Techthon: 20-21 İlgi, 65% İlgi Alanı Etkisi
 • Lebyos: 0-0 İlgi, 100% İlgi Alanı Etkisi
Turn 1 2 3 4 5
Knowledge Dora Flaviano Siuta Techthon Lebyos
Roll 10 0 15 20 1
MFL 10 0 15 35 36
AFL 10 10 25 60 96

Gördüğünüz gibi Flaviano ile 2. sıra başarısız oldu. MFL sıfıra resetlendi. Bu demektir ki, bu sıra için BYS= 10(önceki BYS) + 0 (güncel MYS) = 10. Sıra üçte İlgi Alanı Etkisi yakaladık ve 15’lik bir sayı oldu. 15 bizim yeni MYS haline geldi.

bdo-conversation-amity-guide-16

KOMBO EFEKTLER

Kombo Efektler ifadeden dolayı oldukça kafa karıştırıcıdır. 3 turdan sonra Kombo etkisi olan bir Bilgi Amerigo’ya bakalım, Favor 2 turda 3 azaltılacaktır. Bunun anlamı, 3 turdan sonra (Amerigo sırası da dahil olmak üzere), NPC Suita’nın Seçimi 2 turda 3 azaltılacaktır. Favor burada NPC’nin yardımı anlamında bilgi anlamında değil bunu da not edelim.

bdo-conversation-amity-guide-17

Eğer Amerigo Bilgi Birliğinden etkilenen son 2 Bilgi Noktası’nın üzerine gelirseniz, onları işgal eden Bilgi yardımı altında bir mavi +3 görürsünüz. Bu temelde NPC’nin yardımının 3 azaltılması ile aynıdır.

bdo-conversation-amity-guide-18

Çoğu Kombolar sadece birkaç tur döndükten sonra aktif hale gelir ve birkaç tur dönerek sonlandırılacaktır ve en çok faydayı sağlayabilmek için ön tarafa yerleştirilmesi önerilir.

SOHBET MİNİ OYUNU STRATEJİSİ

GEREKLİLİKLER

Black Desert Türkiye de Mini oyunda başarılı olmak için şartları yerine getirmeniz gerekir. Yoksa mini oyundan atılıp herhangi bir dostluk(amity) kazanamazsınız. Dört çeşit gereksinim vardır;

bdo-conversation-amity-guide-19

Ardıl(Devamlı) başarılar / başarısızlıklar

 • Mevcut Bilginin İlgi Alanı Etkisini kontrol edin ve ardı ardına başarı için yüksek ve başarısızlıklar için düşük olanı seçin. Eğer yeterince düşük ve İlgi Alanı Etkisi Bilgisine sahip değilseniz çuvallayabilirsiniz.
 • Yüksek Bilgi Yüzdesinde alçaktaysanız ve Ardıl Başarı Yapmanız gerekiyorsa, taşıma efektiyle düşük yüzde olanların önüne yüksek yüzdeli bilgi verin.

Belirli Bir BYS(Birikmiş Yardım Seviyesi)’e Ulaşın

 • En yüksek İlgi Alanı ve İlgi Alanı Etkisi yüzdeli bilgiyi en öne yerleştirmelisiniz. Bunun nedeni, BYS’nin önceki BYS’yi eklenerek(katlayarak) eklemesidir, bu nedenle eğer büyük Yardım numaralarınız varsa önce birden çok kez bu eklenecektir.

Maximum Yardım Seviyesine Erişin

 • Bilgi yerleştirme sırası için MYS önemli değildir. Bilginizi en yüksek İlgi Alanı / İlgi Alanı Etkisi’yle seçin. Yalnız bir tane İlgi Alanı etkisi başarısızlığı bile Maksimum Yardım Seviyenizi resetleyebilir bu yüzden dikkatli olun.

Ücretsiz Konuşma

 • Bu işte gerçekten çuvallayamazsınız. Daha fazla Dostluk için yüksek biriktirilmiş Yardım Seviyesi elde etmeyi deneyin.

SÜREKLİ ETKİLEŞİM VE ÇIKIŞ

Black Desert Türkiye de Sürekli Etkileşim enerjiye ihtiyaç duymaz ve size bonus getirir, ancak gerekliliklerden birini başaramazsan, kazandığın bütün dostluğunu kaybedersin. İyi seçilmiş bir Bilgi’ye sahip değilseniz, onu güvenli bir şekilde oynatabilir ve yeterince yüksek bir dostluğunuz olduğunu düşündüğünüzde Çıkış’ı kullanabilir ve böylece kaybetme riskini göze almazsınız.

bdo-conversation-amity-guide-20

Konuşma başına iki kez Sürekli Etkileşim yapabilirsiniz.

DOSTLUK KAZANIMI

Black Desert Türkiye de Dostluk(amity) kazanmak için zor hesaplamalar yok ancak bu BYS’nin %10’unu oluşturuyor.  Buna ek olarak, Sürekli Etkileşim yaparsanız, Size Ekstra Dostluk(Amity) verdiği görülmektedir.
NPC ile aynı Zodyak işaretine sahipseniz, aynı zamanda ek bir dostluk(amity) kazanacaksınız.

Leave a comment

Haberler

Kategoriler

ortaklar